18.6.2010

Dimitterade från Yrkeshögskolan Novia 28.5-18.6.2010

Yrkeshögskolan Novia har 28.5 - 18.6.2010 dimitterat. Observera att postfixet (YH) och (högre YH) i examenstiteln hör till och uttrycker att det är fråga om en högskoleexamen (F352/2003).

Utbildningsområde: Teknik och kommunikation (Tekniikan ja liikenteen ala)

Examen: Ingenjör (YH) (Insinööri (AMK))

Utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik (Kone- ja tuotantotekniikka), Vasa
Backlund Simon, Vörå-Maxmo
Ek Markus, Oravais
Ek Robert, Oravais
Forsén Fredrik, Pedersöre
Frantz Christian, Korsholm
Gestranius Alfred, Raseborg
Henriksson Jonas, Nykarleby
Holmström Johan, Vörå-Maxmo
Holmqvist Jonas, Pedersöre
Häggqvist Dan, Närpes
Lindvall Tommy, Korsholm
Maars Tobias, Malax
Nordmyr Andreas, Korsnäs
Persson Tommy, Vasa
Prest Anders, Karleby
Rantamäki Tony, Korsholm
Roos Fredrik, Nykarleby
Sjöberg Tony, Vasa
Snellman Sören, Pedersöre
Storbacka Niklas, Kronoby
Sundelin Rickard, Karleby
Sundfors Kristoffer, Karleby
Söderback Mathias, Närpes
Tillman Mats, Borgå
Vesterback Jonas, Malax
Östman Anders, Vasa

Utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik (Kone- ja tuotantotekniikka), Raseborg
Björklöf Niklas, Raseborg
Blomqvist Joakim, Borgå
Hurmerinta Niklas, Lovisa
Nybacka Matias, Sverige
Pelto Johan, Väståboland
Rouvari Robert, Ingå
Wass Mikael, Raseborg
Öhman Joakim, Raseborg

Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi (Tuotantotalous), Vasa
Asplund Jakob, Korsholm
Asplund Johan, Korsholm
Asplund Valter, Larsmo
Björk Magnus, Jakobstad
Frants Jakob, Korsholm
Håkans Dan, Närpes
Håkans Henrik, Korsholm
Jåfs Kristoffer, Vörå-Maxmo
Lampero Martina, Jakobstad
Norrman Yvonne, Malax
Sigg Isabella, Närpes
Stoor Kim, Malax
Walgren Mia, Malax

Utbildningsprogrammet för elektroteknik (Sähkötekniikka), Raseborg
Backman Björn, Hangö
Haapa Kenneth, Kimitoön
Holmén Jonas, Kimitoön
Kaare Ilkka, Esbo
Lundström Kristoffer, Kimitoön

Utbildningsprogrammet för elektroteknik (Sähkötekniikka), Vasa
Aho Henri, Korsholm
Andersson Joni, Larsmo
Dahlin Matts, Pedersöre
Enbacka Anders, Korsnäs
Gullström Georg, Närpes
Hästbacka Christian, Korsholm
Kuusisaari Sami, Pedersöre
Lehto Markus, Vasa
Lind Thomas, Raseborg
Lundvik Jonas, Nykarleby
Löflund Jakob, Jakobstad
Molander Kent, Pedersöre
Mård-Ek Anna, Pedersöre
Nilsson Olav, Karleby
Nygård Johan, Pedersöre
Rusk Jonas, Korsnäs
Snickars Mathias, Närpes
Södergård Tomas, Pedersöre
Åstrand Mathias, Pedersöre

Utbildningsprogrammet för informationsteknik (Tietotekniikka), Raseborg
Ekholm Dennis, Lovisa
Förström Patrik, Raseborg
Johansson Ted, Åbo
Ståhl Tommy, Raseborg

Utbildningsprogrammet för informationsteknik (Tietotekniikka), Vasa
Björklund Jim, Pedersöre
Burman Anders, Korsholm
Glasberg Joel, Vörå-Maxmo
Irjala Simon, Jakobstad
Karlsson John, Väståboland
Linqvist Tommy, Nykarleby
Nybäck Jens, Jakobstad
Rönnqvist Andreas, Nykarleby
Röösgren Markus, Närpes
Sjösten Jonas, Korsholm
Sundfors Johan, Karleby
Tran Loi, Oravais

Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik (Rakennustekniikka), Raseborg
Avellán Mikael, Ingå
Blomqvist Miikka, Askola
Forsström Vilhelm, Raseborg
Harmanen Klaus, Kimitoön
Levander Max, Helsingfors
Melander Isa, Raseborg
Nykänen Mikko, Hangö
Rosenlöf Vilhelm, Borgå
Viljanen Ilmari, Helsingfors

Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik (Rakennustekniikka), Vasa
Anderssén Petter, Pedersöre
Andersson Jonas, Nykarleby
Berg Ove, Närpes
Björklund Joel, Kronoby
Budd Jonas, Vörå-Maxmo
Böhling Daniel, Jakobstad
Esselström Frank, Pedersöre
Granlund Markus, Pedersöre
Hjulfors Samuel, Vasa
Holmbäck Mattias, Kronoby
Knutar Patrik, Kaustby
Mehtonen Niklas, Jakobstad
Nygård Frans-Emil, Pedersöre
Östman Tommy, Pedersöre

Utbildningsprogrammet för lantmäteriteknik (Maanmittaustekniikka), Vasa
Hagström Fredrik, Pedersöre
Nyby Thomas, Vasa
Remahl Andreas, Korsholm

Utbildningsprogrammet för miljöteknik (Ympäristötekniikka), Vasa
Damlin Linda, Korsholm
Esselström Lucas, Vasa
Holmbäck Sofia, Kronoby
Söderholm Catrine, Malax

Utbildningsprogrammet inom laboratoriebranschen (Laboratorioala), Vasa
Examen: Laboratorieanalytiker (YH) (Laboratorioanalyytikko (AMK))
West Andreas, Jakobstad

Utbildningsprogrammet för sjöfart (Merenkulku), Åbo
Examen: Sjökapten (YH) (Merikapteeni (AMK))
Granlund Robert, Brändö
Karihaara Eeva, Åbo
Lindell Jukka, Åbo
Matikka Kimmo, Esbo
Peltonen Tuomo, Åbo
Rauhio Juha, Helsingfors
Sundqvist Mats, S:t Karins
Ukkonen Kai, Esbo
Vikman Jaakko, Åbo

Examen: Ingenjör (YH) (Insinööri (AMK))
Holmström Mats, Hangö

Utbildningsprogrammet för teknologibaserat ledarskap (högre YH)
(Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)), Vasa
Examen: Ingenjör (högre YH) (Insinööri (ylempi AMK))
Danielsson Henrik, Lojo
Högkvist Kim, Korsholm
Ingman Ben, Nykarleby
Rodas Tommy, Korsholm
Österman Mats, Vasa

Utbildningsområde: Kultur (Kulttuuriala)

Utbildningsprogrammet för bildkonst (Kuvataide), Nykarleby
Examen: Bildkonstnär (YH) (Kuvataiteilija (AMK))
Hansson Joakim, Sverige
Heim Sandra, Jakobstad
Lundström Maria, Vasa
Martiala Heidi, Lundo
Åberg Charlotta, Vasa

Utbildningsprogrammet i formgivning (Muotoilu), Nykarleby
Examen: Formgivare (YH) (Muotoilija (AMK))
Brännbacka Tua, Larsmo
Hakkila Ingalill, Vasa
Lindborg Maria, Nykarleby
Lindvall Monica, Jakobstad
Tuovinen Maria, Vasa

Utbildningsprogrammet i formgivning (Muotoilu), Åbo
Examen: Formgivare (YH) (Muotoilija (AMK))
Bergman Simon, Åbo
Elmvik Malin, Väståboland
Holmlund Sofia, Jakobstad
Holmström Malena, Vasa
Hästbacka Jenna, Vasa
Nylund Jenny, Korsnäs
Nylund Tina, Pedersöre
Rubaduka Grace, Vasa
Stolzmann Anna, Helsingfors
Suominen Laura, Pemar
Toivonen Emili, Åbo
Törnqvist Sofia, Lovisa

Utbildningsprogrammet i mediakultur (Viestintä), Nykarleby
Examen: Medianom (Medianoomi (AMK))
Maid Christoffer, Malax
Rabb Björn, Korsholm
Ericsson Jan, Vasa

Utbildningsprogrammet för musik (Musiikki), Jakobstad
Examen: Musikpedagog (YH) (Musiikkipedagogi (AMK))
Edström Carolina, Helsingfors
Ekman Rebecca, Pedersöre
Jern Ingrid, Vasa
Krooks Martina, Vasa
Madsen Anna, Jakobstad
Määttä Sanna, Uleåborg
Pörn Christoffer, Vasa
Saarela-Portin Désirée, Helsingfors
Sundman Conny, Jakobstad
Teerikangas Anni, Karleby
Öström Patrick, Vanda

Examen: Musiker (YH) (Muusikko (AMK))
Häggblom Diana, Jakobstad

Utbildningsprogrammet i scenkonst (Esittävä taide), Vasa
Examen: Dramainstruktör (YH) (Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK))
Andersson Daniel, Kronoby
Autio Iiris, Helsingfors
Backman Aina, Vasa
Bergkulla Sarah, Kristinestad
Hietanen Emil, Vörå-Maxmo
Kaarre Mari-Helen, Vasa
Leinonen Pia, Vasa
Perälä Riikka, Lillkyro
Sandberg Sanna, Vasa
Sundvik Sandra, Korsholm
Åman Annika, Vasa

Utbildningsprogrammet för kulturproducentskap (Kulttuurituotanto), Helsingfors
Examen: Kulturproducent (YH) (Kulttuurituottaja (AMK))
Allén Christoffer, Åbo
Grip Glenn, Helsingfors
Koivusalo Annika, Karleby
Laiho Jessica, Esbo
Rehnström Katarina, Helsingfors
Rundt Jan, Helsingfors
Rydman Ina, Helsingfors
Silin Richard, Helsingfors
Vihtilä Markku, Helsingfors

Utbildningsområde: Social-, hälso- och idrottsområdet (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)

Utbildningsprogrammet för vård (Hoitotyö), Vasa
Examen: Sjukskötare (YH) (Sairaanhoitaja (AMK))
Aro Minna, Vasa
Björk Jenny, Pedersöre
Forss Ann-Christine, Korsholm
Holmbäck Maj-Len, Pedersöre
Jern Emmalena, Vasa
Karlsson Anne, Oravais
Nars Gerd, Pedersöre
Snellman Frida, Jakobstad
Snellman Malin, Jakobstad
Suikkanen Bernice, Vörå-Maxmo
Svens Carina, Närpes
Wadén Anna, Närpes

Examen: Hälsovårdare (YH) (Terveydenhoitaja (AMK))
Ahlholm Sabina, Närpes
Asplund Malena, Pedersöre
Brors Emma, Vörå-Maxmo
Ekholm Therese, Kristinestad
Enlund Malin, Vasa
Julin Sanna, Nykarleby
Lehto Johanna, Vasa
Lindström Josephine, Pedersöre
Lund Karolina, Vörå-Maxmo
Lönnbäck Jenny, Vasa
Nyfelt Elin, Pedersöre
Råbacka Marina, Malax
Rådmans Petra, Pedersöre
Söderqvist Jaana, Kristinestad
Vesterlund Maria, Närpes
Yrjans Jennie, Närpes
Ånäs Lena, Närpes

Examen: Barnmorska (YH) (Kätilö (AMK))
Lehmuste Sanna, Vasa
Lithén Minna, Jakobstad

Utbildningsprogrammet för vård (Hoitotyö), Åbo
Examen: Sjukskötare (YH) (Sairaanhoitaja (AMK))
Grönberg Sofia, Raseborg
Kortelainen Susanne, Sibbo
Lostedt Gisela, Åbo
Sahlgren Minna, Åbo
Skaglund Yvonne, Vårdö
Westerlund Heidi, Raseborg
Wiberg Andreas, Hangö

Examen: Hälsovårdare (YH) (Terveydenhoitaja (AMK))
Alopaeus Charlotta, Väståboland
Andersson Diana, Väståboland
Dunder Erica, Mariehamn
Hjellman Lotta, Väståboland
Johansson Katarina, Eckerö
Laakso Emelie, Hammarland
Oksanen Annina, Raseborg
Salonen Johanna, Väståboland
Stenmark Jenny, Pedersöre
Söderström Cecilia, Kimitoön
Urpalainen Nora, Åbo
Wessman Lena, Kyrkslätt
Westerholm Nicolina, Kimitoön

Utbildningsprogrammet för det sociala området (Sosiaaliala), Vasa
Examen: Socionom (YH) (Sosionomi (AMK))
Brandt Maria, Närpes
Friberg Minttu, Korsholm
Häger Annika, Nykarleby
Roslund-Nordling Camilla, Pedersöre

Utbildningsprogrammet för det sociala området (Sosiaaliala), Åbo
Examen: Socionom (YH) (Sosionomi (AMK))
Buss Kristine, Korsholm
Elenius Tove, Åbo
Henriksson Katarina, Jomala
Malmberg Disa, S:t Karins
Sten Sofie, Hangö
Tainio Minna, Åbo
Österlund Johanna, Raseborg

Utbildningsprogrammet för hälsofrämjande (Kehityksen edistäminen), Vasa
Examen: Sjukskötare (högre YH) (Sairaanhoitaja (ylempi AMK))
Skinnars Monica, Malax

Utbildningsprogrammet för utveckling och ledarskap (Kehittäminen ja johtaminen), Åbo
Examen: Sjukskötare (högre YH) (Sairaanhpitaja (ylempi AMK))
Melin Jukka, Raseborg

Examen: Socionom (högre YH) (Sosionomi (ylempi AMK))
Dahla Janina, Väståboland

Examen: Hälsovårdare (högre YH) (Terveydenhoitaja (ylempi AMK))
Jokinen Reija, S:t Karins
Söderlund Pernilla, Jomala

Utbildningsprogrammet för skönhetsbranschen (Kauneusala), Vasa
Examen: Estenom (YH) (Estenomi (AMK))
Cederberg Ida, Kronoby
Sjöblom Linda, Raseborg

Utbildningsområde: Naturbruk och miljöområdet (Luonnonvara- ja ympäristöala)

Utbildningsprogrammet för skogsbruk (Metsätalous), Raseborg
Examen: Skogsbruksingenjör (YH) (Metsätalousinsinööri (AMK))
Björke Magnus, Lovisa
Bäckman Johan, Lovisa
Fransman Guy, Borgå
Henriksson Staffan, Pernå
Jämsä Tiina, Haukipudas
Södergård Andre, Korsholm
Westerholm Glenn, Raseborg
Wissander Philip, Kristinestad

Utbildningsprogrammet för landskapsplanering (Maisemasuunnittelu), Raseborg
Examen: Hortonom (YH) (Hortonomi (AMK))
Mäkelä Linda, Esbo
Segercrantz Cecilia, Esbo
Slögs Heidi, Vasa
Wuite Eva, Esbo

Utbildningsprogrammet för hållbar utveckling (Kestävä kehitys). Raseborg
Examen: Miljöplanerare (YH) (Ympäristösuunnittelija (AMK))
Bäck Emma, Nykarleby
Heikkinen Henri, Åbo
Kurvinen Lasse, Kyrkslätt
Långström Sabina, Esbo
Wickman Johan, Närpes
Örnmark Karolina, Raseborg

Utbildningsprogrammet i lantbruksnäringarna (Maatalous), Raseborg
Examen: Agrolog (YH) (Agrologi (AMK))
Baarman Axel, Raseborg
Backman Rickard, Väståboland
Bäckman Dennis, Lovisa
Fröberg Mikael, Sjundeå
Henriksson Nora, Väståboland
Holms Sara, Vörå-Maxmo
Knape Carin, Raseborg
Kvarnström Solja, Raseborg
Lervik Kenneth, Korsholm
Lindholm Thomas, Raseborg
Reimars Leif-Erik, Kyrkslätt
Sjöholm Markus, Nykarleby
Snellman Lena, Korsholm
Wikström Cassandra, Raseborg
Ålgars Simon, Kristinestad

Utbildninsprogrammet i trädgårdsnäring (Puutarhatalous), Esbo
Examen: Hortonom (YH) (Hortonomi (AMK))
Abrahamsson Sara, Väståboland
Ginström Lotta, Kimitoön
Keltti Kirsi, Esbo
Skytte Mikaela, Kronoby

Utbildningsprogrammet för Integrated Coastal Zone Management, Raseborg
Examen: Bachelor of Natural Resources / Miljöplanerare (YH) (Ympäristösuunnittelija (AMK))

 

Utbildningsområde: Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området

(Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi (Liiketalous), Raseborg
Examen: Tradenom (Tradenomi)
Holmberg Henrika, Lojo
Holmström Julia, Hangö
Nyman Erik, Esbo
Qvarnström Maggie, Raseborg
Rehn Åsa, Raseborg
Söderström-Rehn Yvonne, Raseborg

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi (Liiketalous), Åbo
Examen: Tradenom (Tradenomi)
Auramo Annika, S:t Karins
Breider Emilia, Kimitoön
Fagerström Anna, Raseborg
Huldin Magnus, Raseborg
Isaksson Nils, Helsingfors
Korkman Riitta, Ingå
Källberg Johanna, Kimitoön
Lindholm Johan, Åbo
Robertsson Leena, Väståboland
Tuomi Jenny, Åbo
Vainikainen Jussi, Åbo
Westberg Anneli, Salo
Österlund Victor, Hangö

Utbildningsområde: Det humanistiska och pedagogiska området (Humanistinen ja kasvatusala)

Utbildningsprogrammet för medborgaraktivitet och ungdomsarbete (Kansalaistoiminta ja nuorisotyö), Åbo
Examen: Samhällspedagog (YH) (Yhteisöpedagogi (AMK))
Enlund Hanna, Pedersöre
Kivekäs Johanna, Väståboland
Robertsén Nina, Väståboland

 

Utbildningsområde: Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen

(Matkailu-, ravitsemis- ja talousala)

Utbildningsprogrammet för turism (Matkailu), Åbo
Examen: Restonom (YH) (Restonomi (AMK))
Andersson-Eteläpelto Malin, Kronoby
Mattsson Elisabeth, Borgå
Urvas Milla, Åbo

Gå till "Nyheter"