12.6.2014

Dimission i Raseborg, Åbo och Vasa

Dimissioner vid Yrkeshögskolan Novia fredag 13.6 

Enheten i Vasa, Wolffskavägen 33, betygsutdelning kl. 9.00 i auditoriet, vån 4
Enheten i Raseborg, dimission 13.6 kl. 14.00 vid matsalen i Atrium, Raseborgsvägen 9
Enheten i Åbo, dimission 13.6 kl.10.00 på Kåren, Tavastagatan 22.

Varmt välkommen!

Novia gratulerar de utexaminerade!

Gå till "Nyheter"