2.3.2014

Datumet för sjöfartens språkprov i engelska har ändrat

En nationell förändring har skett gällande urvalsprovet i sjöfart. Provet i engelska hålls samma dag som sjöfartens egna prov, d.v.s 3.6. Tidigare information som gått ut har uppgett att provet i engelska hålls 2.6, i  samband med urvalsprovet i teknik.

Läs mer om utbildningen i sjöfart här.

Gå till "Nyheter"