1.4.2015

Danskar besökte samhällspedagoger för att lära sig teaminlärning

Utbildningen till samhällspedagog hade besök av nio danska studerande och fem lärare den 12-13.3. Lärarna och studerande från University Collage VIA i Århus ville besöka TeamNovia i Åbo för att bekanta sig med teaminlärning som pedagogisk modell. Danskarna kom med en konkret fråga i bagaget, de ville veta hur studerande kan initiera pedagogisk verksamhet för andra studerande.

De danska gästerna deltog i den vanliga verksamheten på TeamNovia. Det fick ta del i två träningssessioner, ett studiebesök och ett möte samt kvällsprogram. Största delen av verksamheten var studerandeledd. De danska gästerna var mycket imponerade av samhällspedagogstuderandes ledarskap och engagemang samt de pedagogiska metoderna som tillämpas på TeamNovia.

De danska studerande var ivriga på att lära sig nytt och de kunde under redan besöket nämna saker som de vill ta med till sin egen högskola. Bland annat nämnde de danska studerande att de vill tillämpa Check in, en metod där var och en får berätta om sin sinnesstämning och sina förväntningar innan man sätter igång med dagens arbete. En annan sak som danskarna ville ta modell av var den projektportfolio, som äldre samhällspedagogstuderande hade sammanställt.

Under en av träningssessionerna hade vi som uppvärmningsövning att i blandade grupper rita stereotypa bilder av danskar och finländare. Senare under träningssessionen behandlade vi diskriminering genom att se på videosnuttar och diskutera innehållet med hjälp av diskussionsfrågor. Vi insåg att problematiken med fördomar och diskriminering av minoriteter är ganska likadan i de olika nordiska länderna.

De danska lärarna insåg bland annat deras studerande är verkligt skickliga på att debattera, men att de inte kan föra dialog. Studerande behöver utveckla förmågan att diskutera på att sådant sätt att man bygger vidare från det som någon annan har sagt och skapar kunskap tillsammans. Lärarna konstaterade också att de behöver forma studerandegrupper i vilka studerande känner en pliktkänsla i relation till varandra.

I framtiden kommer vi att fortsätta samarbetet bland annat genom att TeamNovias studerande besöker University Collage VIA och genom att skapa gemensamma Nordplusnätverk. Två av de danska lärarna planerar också längre utbyten till TeamNovia för att läras sig ännu mer om teaminlärning och för att erbjuda TeamNovia sitt kunnande inom skapande verksamhet.

Tilläggsuppgifter fås av lektor Carolina Silin, tfn 044 762 3343

Faktaruta
- TeamNovia är en avdelning inom Yrkeshögskolan Novia. TeamNovia i Åbo utbildar restonomer, tradenomer och samhällspedagoger.

- TeamNovia tillämpar teaminlärning som pedagogisk modell. Studerande lär sig genom att förverkliga projekt, läsa litteratur, delta i träningssessioner och verkstäder.

- En träningssession är ett tillfälle för lärande. Under en träningssession träffas medlemmarna i ett studerandeteam för att lära sig genom att använda dialog och andra interaktiva metoder. I en träningssession deltar det alltid en teamcoach ur personalen.

Gå till "Nyheter"