1.3.2022

CampusOnline - Studera var det passar dig bäst!

Hammock Kesa22

Behöver du mer studiepoäng? Har du bråttom att bli färdig?
Är du intresserad av kurser som inte är tillgängliga på din egen yrkeshögskola? CampusOnline.fi är den gemensamma digitala kursutbudsportalen för yrkeshögskolorna i Finland.
Kursutbudet i CampusOnline möjliggör studier året runt och mer flexibla studiemöjligheter mellan yrkeshögskolorna. Studierna utförs hundraprocentigt på nätet så att du kan studera var det passar dig bäst!

Anmälningen till sommarens kurser startar 14.3. Du hittar hela kursutbudet på campusonline.fi.

Kurserna är avgiftsfria för examensstuderande (YH-examen/högre YH-examen), utbytesstuderande och studerande på öppna YH-leden. De andra studerande som kommer från öppna yrkeshögskolan betalar öppna yrkeshögskolans studieavgift till högskolan, som erbjuder kursen. Studerande som avlägger pedagogiska studier för yrkeslärare kan också välja kurser ur portalens utbud.

De kurser Novia erbjuder

  • Circular Economy and Technology Assessment, 5 ECTS
  • Biomedicinsk laboratorievetenskap och kvalitetsutveckling, 3 sp
  • Patient-och klientsäkerhet då social-och hälsovården digitaliseras, 3 sp
  • Introduktion till Service Design, 1 sp
Gå till "Nyheter"