10.2.2014

Bygg- och lantmäteriutbildningen i Vasa träffade näringslivet

Bygg- och lantmäteriutbildningarna i Vasa hade nyligen sammankallat representanter från näringslivet (byggföretag, konsultbyråer och myndigheter) för att diskutera innehållet i framtidens bygg- och lantmäteriingenjörsutbildningar samt hur läroplanerna ska se ut. Vid tillfället medverkade även lärare och studerande.

Industrin uttrycker ett klart intresse för arbetsledning, förmåga att kunna arbeta på de båda inhemska språken och ett tekniskt substanskunnande. Byggindustrin efterlyser också skolning inom infrabyggande eftersom branschen har brist på ingenjörer och arbetsledare. Pensioneringar ökar även behovet av arbetskraft.

Vid Novia kan man studera byggnads- och samhällsteknik, ingenjör, 240 studiepoäng, 4 år.
Läs mera om utbildningen här.

Tilläggsuppgifter fås av
Programansvarig Allan Andersson, tfn (06) 328 5570, Programansvarig Sem Timmerbacka, tfn (06) 328 5580
Överlärare och avdelningschef Leif Östman, byggnadsteknik, tfn  (06) 328 5572, mobil 044 780 5572

Gå till "Nyheter"