4.5.2012

BUU klubben engagerar socionomstuderande i Åbo inom ramen för projektverksamhet

Avdelningen för vård och det sociala området vid campus Åbo har ett projekt "Det resilienta barnet" som samarbetar med Folkhälsans förbunds projekt "Ett Daghem utan mobbning" vilket i sin tur samarbetar med YLE:s barnprogram BUU-klubben. Socionom (YH) studerande vid Yrkeshögskolan Novia utför projektarbete inom den läroplansförankrade forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Studeranden arbetar med att skapa programinnehåll till kampanjen "Säg Hej o le" i samarbete med daghem och skolor under vårterminen 2012. Inslagen kommer att sändas i BUU klubben under 2012.

Frågor, kontakta Suasanne Davidsson, tfn 044 762 3373.

Gå till "Nyheter"