20.1.2012

Bildkonst, formgivning och mediakultur flyttar till nya campus Allegro i Jakobstad hösten 2012

Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram musik flyttade in i nya campus Allegro våren 2011. Novias utbildningsprogram bildkonst, formgivning och mediakultur som idag finns i Nykarleby planerar att flytta till Allegro i Jakobstad hösten 2012. 

Ansökningstiden till examensinriktad ungdomsutbildning pågår under tiden 5.3-3.4. 

Om campus Allegro i Jakobstad

Campus Allegro ligger invid torget i Jakobstad. Här finns utrymmen för utbildning, bibliotek, restaurang och café, bank, affärer och kontorsutrymmen. De nya lokalerna har planerats utifrån studerandes behov. På campus Allegro finns det nära tillgång till datorer och de öppna ytorna gör det lätt för studerande och lärare att träffas.

Visionen är att kulturutbildningen inom Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad ska få en stark profil och position i Svenskfinland och att ett attraktivt högskolecampus skall skapas i samarbete med Åbo Akademi och Mellersta Österbottens yrkeshögskola.

 

Gå till "Nyheter"