14.9.2012

ARONIA: Vad händer i tidvattenzonen?

Den 21 september kl 12.00 i BioCity, Åbo Akademi, Åbo kommer Lina Mtwana Nordlund att försvara sin avhandling "People and the intertidal - Human induced changes, biodiversity loss, livelihood implications and management in the Western Indian Ocean".

Var går gränsen mellan land och hav?, vad händer i tidvattenzonen? och vem ansvarar för detta? I västra Indiska oceanen (VIO) kan avståndet mellan den lägsta nivån för lågvattnet och den högsta nivån för högvattnet vara flera kilometer och nivåskillnaderna upp till 6 meter och detta skapar ett stort och föränderligt område. Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för tidvattenzonen i tropiska och subtropiska västra Indiska oceanen.

Sammanfattningsvis visar Linas studier att det finns ett mycket stort värde i den komplexa tidvattenzonen, men också att det här området hotas från både land och hav, genom t.ex. överexploatering, erosion och föroreningar. Uttnyttjandet av tidvattenzonen är stort och Linas avhandling har visat att aktiviteter såsom fiske i form av plocking av musslor och andra ryggradslösa djur och hamnaktiviteter påverkar den biologiska mångfalden negativt, vilket leder till försämrad levnadsstandard för resursutnyttjande människor i regionen. För att förbättra situationen krävs det mer forskning, miljöövervakning och bättre förvaltning av tidvattenzonen. Experter i regionen har rangordnat förslag på förvaltningsstrategier som skulle kunna testas för att förbättra miljön och skapa ett mer hållbart nyttjande. Avhandlingen visar även att det är möjligt att använda fjärranalysteknik såsom satellitbildsanalys för att kvantifiera mängden sjögräsvegetation (i form av biomassa), vilket kan ha stor betydelse för att förbättra storskalig miljöövervakning av kustnära naturtyper (habitat).

I avhandlingsarbetet har Lina använt sig av ett multidisciplinärt tillvägagångssätt och använt metoder såsom ekologisk och biologisk provtagning, intervjuer, observationer, diskussionsgrupper, frågeformulär och fjärranalys.

Resultaten presenterade i denna avhandling ger en ökad kunskap om tidvattenzonen i utvecklingsländerna inom VIO-regionen som kan användas för att initiera och fortsätta att utveckla hållbara förvaltningsstrategier av biologiska resurser.

 Lina har arbetat på sin avhandling utgående från Aronia, där hon haft sin handledare Johan Erlandsson.

https://www.doria.fi/handle/10024/78685

Mera information fås av Lina Nordlund, lina.nordlund@abo.fi

Gå till "Nyheter"