17.12.2010

Årets Disa 2010

Varje år träffas DISA utbildare och utbildade till en nätverksträff i Stockholm. I år inföll nätverksdagen 12.11. Ny forskning kring DISA-metoden presenterades och DISA utbildare jobbade inom olika workshops kring aktuella frågor. Under tillfället nomineras även personer som jobbat på ett märkbart sätt för att sprida DISA-metoden. Årets DISA 2010 blev fortbildningsplanerare Anita Kronqvist från Yrkeshögskolan Novia.

DISA är en svensk metod för att stärka tonårsflickors självkänsla. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, Novias fortbildning, har erbjudit utbildningar i DISA-metoden/gruppledarutbildningar sedan 2007. Dessa utbildningar riktar sig till skolkuratorer, studiehandledare, lärare och personer inom skolhälsovård.

Metoden har utvecklats och evidensbaserats inom Karolinska Institutet i Stockholm. DISA-metoden är en kognitiv metod som vänder sig till flickor i årskurs 8. Materialet omfattar tio lektioner där deltagare i grupp går igenom ett skriftligt arbetsmaterial. DISA-metoden används även i flickgrupper på andra stadiet.

Drygt 30 personer från olika delar av landet har deltagit i DISA gruppledarutbildningar och speciellt aktiva med DISA grupper i skolorna är man idag på Åland, i Pedersöre, i huvudstadsregionen och vid Svenska samskolan i Tammerfors.

I Sverigen finns DISA utbildare i nästan alla län och på många ställen har DISA-metoden fått ta plats inom skolans läroplan, vilket innebär att alla flickor i klass 8 i skolan får gå kurs i DISA.
Är du intresserad så kan du läsa mer om metoden på följande webbsidor:
www.disa-metoden.com
www.fortbildning.novia.fi

 

Gå till "Nyheter"