15.6.2012

Antagna till Yrkeshögskolan Novias examensinriktade högre YH-utbildning 2012

Antagna 14.6.2012 till Yrkeshögskolan Novias utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen. Namn publiceras endast på de antagna som tillåtit publicering på internet.

Utbildningsprogrammet i avancerad klinisk vård, Vasa (4 antagna)

Backholm Ann-Charlotte
Rännare Maria
Sundman Magdalena

Utbildningsprogrammet för teknologibaserat ledarskap, Vasa (22 antagna)

Ahlbäck Anders
Barzingi Sardar
Bergman Thomas
Fröberg Jan
Höglund Carl-Henrik
Joskitt Dan
Laitala Matias
Nord Mats
Nynäs Kim
Sjölind Patrik
Strand Greger
Ståhl Boris
Viklund Jonas
Wiklund Andreas
Zuther Sandra
Östman Pia-Maria

Utbildningsprogrammet för utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård, Åbo (8 antagna)

Galkin Nicolina
Lindberg Martina
Mannström Erika
Pietiläinen Pauliina
Rosenholm Jannike
Sandblom Hilve
Söderling Margita

Gå till "Nyheter"