26.1.2018

Antagna studerande till Autonomous Maritime Operations våren 2018

novia 1083

Antagna till Yrkeshögskolan Novias engelskspråkiga högre YH-utbildning Autonomous Maritime Operations. Personerna vars namn framkommer nedan har gett sitt godkännande för publicering. Information för nya studerande hittas här  Ett stort grattis till de antagna!

Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations, Part-time studies, Separate Application (25 antagna)

Bergroth Thomas Erik
Björkdahl Andrew Henry Bjarne
Ilus Tero Sakari
Koponen Jorma Kalervo
Korppi Sami Antero
Laaksonen Jere Lasse Juhani
Leviäkangas Paavo Veli
Matikka Kimmo Tapio
Pösö Antti Aaro Johannes
Rättyä Juha Samuli
Uttula Aleksi Petteri
Wallenius Henri Ossian

 

 

 

Gå till "Nyheter"