17.8.2012

Antagna i tilläggsansökan till vuxenutbildning och till utbildning som leder till högre yrkeshögskol

Antagna 17.8.2012 i tilläggsansökan till Yrkeshögskolan Novias examensinriktade vuxenutbildning.
Namn publiceras endast på de antagna som tillåtit publicering på internet.

Utbildningsprogrammet för landsbygdsnäringarna och landskapsplanering,
inriktningsalternativet för lantbruksnäringarna, Raseborg (5 antagna)

Blomqvist Mats
Englund Conny
Laine Sonja
Mattsson Åsa
Tolonen Kaisa

Utbildningsprogrammet för landsbygdsnäringarna och landskapsplanering,
inriktningsalternativet i trädgårdsnäring, Raseborg (3 antagna)

Karjalainen Maylis
Saviaro Mikaela

Antagna 17.8.2012 i tilläggsansökan till Yrkeshögskolan Novias utbildning ledande till högre yrkeshögskoleexamen

Utbildningsprogrammet i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård, Åbo (5 antagna)
Hentula Ami
Holmström Veronica
Karlsson Pernilla
Sporre-Karlsson Johanna

Gå till "Nyheter"