13.12.2013

Anställda vid det sociala området i Åbo har beviljats stipendium från Svenska Folkskolans Vänner

Susanne Davidsson och Eva Juslin, anställda vid det sociala området i Åbo, har beviljats stipendium på 10 400 euro från Svenska Folkskolans Vänner, Lisi Wahls stiftelse, Föreningen Konstsamfundet och Svenska kulturfonden.

Stipendiet har beviljats för skrivandet av boken Resursstarka barn. Boken kan användas i läroplansförankrade studier i småbarnsfostran och barnomsorg eller av yrkesverksamma i fortbildning. Tidigare har Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur beviljat 3000 euro för samma ändamål.

Gå till "Nyheter"