Campus Raseborg

Raseborg som studieort

Campus Raseborg ebjuder utbildning inom bioekonomi och teknik. Naturbruks-, bygg- och VVS-laboratorium
samt studiebostäder finns på campus.  Ett 1000 hektar stort skogsområde för undervisning, jakt och viltvård samt
undervisningsgården Västankvarn med robotladugård och 140 mjölkkor. Cirka 300 studerande på campuset.

Raseborg skapades 1.1.2009 då Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun gick samman och bildade Raseborgs stad. Namnet härstammar från det medeltida slottet Raseborg som omnämns första gången i historiska dokument år 1378.

Raseborgs stad ligger ca 76 km väster om Helsingfors (till Karis) och ca 111 km sydost om Åbo (till Ekenäs). Till Raseborg kan du komma med bil, buss, tåg eller båt. Invånare ca 27 600 (2019).  Aktiva föreningar, vacker natur samt de korta avstånden gör att det är lätt att hitta lämpliga aktiviteter, vare sig det handlar om kultur, motion eller friluftsliv

Helt fantastiskt med studiebostad på campusområdet i Raseborg

Kustregionens utbildningsfastigheter erbjuder studiebostäder på campus. Det finns ca 150 studiebostäder och de hyrs första hand ut till studerande vid Novia. Förutom bostäderna finns också gemensamma utrymmen som bl.a. tvättstuga, samlingsutrymme och bastu som studerande har tillgång till.

 

C6Y4223

Campus Raseborg

Campus Raseborg ligger i den vackra Seminarieparken bara en kort promenad från centrum. Cirka 500 studerande trivs på det moderna campusområdet där också naturbruks- och bygglaboratorium och studiebostäderna ligger. I närområdet finns också de 1 000 hektar stora skogsområdena som används för skogsundervisning, jakt och viltvård. Till studiemiljön hör också undervisningsgården Västankvarn gård i Ingå med en modern robotladugård och 140 mjölkkor. Här omsätter vi kunskap i praktik.

Öppna YH kurser i Raseborg

Inom Öppna YH kan du studera utan att vara inskriven som examensstuderande. Här kan du prova på yrkeshögskolestudier oberoende av tidigare utbildning eller ålder, inleda en ny karriär, utveckla dig själv eller hitta just den fortbildning du behöver i arbetslivet.

Kontaktuppgifter

Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs, tfn (019) 224 8000 (växel)