Novias åtgärder och beredskap för coronaviruset

Publicerat 12.8.2020
Uppdaterat 3.9.2020

Hur Novia anpassar verksamheten till coronapandemin

Vid frågor om Novias rekommendationer kontakta info.corona@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia anpassar verksamheten till coronapandemin i enlighet med myndighetsanvisningar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra yrkeshögskolor. Novia strävar efter att ge våra studerande en så normal studievardag som möjligt. Våra campus öppnar i augusti, med iakttagande av försiktighet och aktuella säkerhetsdirektiv.

Studerande

 • Vi använder ansiktsskydd i situationer där vi inte kan garantera säkerhetsavstånd. Novia förser studerande och personal med ansiktsskydd i undervisningssituationer. Utanför klassrummet kan du använda eget ansiktsskydd om det är svårt att hålla avstånd.
 • Nya studerande inleder sina studier vid Novia måndag 31.8 och samlas i mindre grupper, enligt utbildning. Därefter inleds undervisningen i vanlig ordning. Mera information om detta finns på sidan för nya studerande https://www.novia.fi/information-till-nya-studerande/
 • Närundervisning prioriteras för nya studerande
 • För äldre studerande planeras det att en del av undervisningen ordnas på campus och en del på distans. Utbildningsledarna förlägger en del studier på distans för att hålla ner antalet personer på campus. Utbildningsledarna informerar hur studierna ordnas inom din utbildning.
 • All undervisning som kräver specialutrymmen eller -utrustning förverkligas på campus eller i andra lämpliga utrymmen. Novia erbjuder studerande skyddsutrustning i övningar där fysisk kontakt inte kan undvikas, till exempel vid simulationer. Om du inte kan använda ansiktsskydd i undervisningssituationer bör du uppvisa läkarintyg
 • Alla studerande som anländer till Finland från utlandet studerar på distans i 14 dagar innan de besöker campus (detta gäller också för korta utlandsresor.) Följ även Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) rekommendationer, vilket kan innebära 2 veckors frivillig eller obligatorisk karantän.
 • Novia avråder studerande från att åka på utbytesstudier under coronapandemin.
 • Novia följer med läget och är förberedda på att förändringar kan ske med kort varsel.

Studerande från andra länder

 •  Novia tar emot utländska studerande för examensstudier, inklusive Double Degree studerande. I alla våra engelskspråkiga utbildningar erbjuder vi möjlighet att studera på distans under hösten.
 • Utbytesstuderande tas i regel inte emot under hösten.
 • Studerande som kommer från utlandet inleder med distansstudier i 14 dagar innan de kan besöka campus.

Campus och evenemang

 • Studerandeföreningars fester och liknande tillställningar tillåts inte i Novias utrymmen under hösten. Föreningsverksamhet (t.ex. föreningsmöten)  tillåts under förutsättning att Novias rekommendationer följs. 
 • När du besöker campus, håll säkerhetsavstånd, tvätta händerna med tvål och följ säkerhetsföreskrifter.
 • Om du känner av symptom på luftvägsinfektion stannar du hemma.
 • Handdesinfektionsmedel finns utplacerat vid ingångar, studentrestauranger och allmänna utrymmen.
 • Vi rekommenderar att inga större evenemang ordnas inomhus på campus.

Service på campus

Städning

 • Städning av utrymmen har intensifierats.

Säkerhet

 • Handsprit har placerats ut i våra fastigheter.
 • Plexiglas installeras vid vissa servicepunkter.
 • Munskydd och annan utrustning förses i undervisningssituationer där vi inte kan hålla säkerhetsavstånd.

Distansarbete

 • Arbetet på campus organiseras på ett sådant sätt att risken för smitta minimeras och vi arbetar i mån av möjlighet på distans.

Resor

 • Arbetsrelaterade utlandsresor bedöms från fall till fall, liksom mottagandet av gäster. Bedömningen utgår från resans nödvändighet och Utrikesministeriets rekommendationer.

Sköt om dej 

 • Stanna hemma om du känner av symptom på luftvägsinfektion. Ifall du får symptom eller misstänker smitta, kontakta hälsovården.
 • Kom ihåg god handhygien, och hälsa på annat sätt än genom att skaka hand.

Det är viktigt att studerande och personal följer de rekommendationer som institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor.

Novia uppdaterar informationen vartefter vid behov om läget förändras.