11.6.2019

Timlärare i huvudsyssla, utbildning till tradenom, Åbo

ledigatjanster 2 7

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 290 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer.

Till Åbo söks en

Timlärare i huvudsyssla, utbildning till tradenom

för tiden 1.8.2019 - 31.7.2020

I arbetsuppgifterna ingår:

 • undervisning av företagsekonomiska ämnen med tyngdpunkt på redovisning
 • handledning av lärdomsprov och olika studerandeprojekt
 • varierande projektuppdrag i samarbete med näringslivet och olika aktörer

Vi söker dig som har:

 • har lämplig högre högskoleexamen eller lämplig doktorsexamen
 • har gedigen arbetserfarenhet av redovisnings- och ekonomiuppdrag i näringslivet
 • behärskar bokföring i praktiken och kan handleda studerande i bokföringsuppdrag
 • har aktuella kunskaper inom undervisningsområdet samt kännedom om affärslivets juridik
 • har erfarenhet av projektledarskap och teamarbete samt kännedom om projektbaserat lärande
 • har förmåga och vilja att ständigt utveckla verksamheten och dig själv
 • har initiativförmåga, kan arbeta självständigt, tänker långsiktigt och är samarbetsvillig
 • har beredskap att undervisa på engelska

Behörighetsvillkor enligt 17 § i förordningen om yrkeshögskolor (1129/2014). Av en överlärare och lektor krävs dessutom, enligt yrkeshögskolans instruktion, genomförda pedagogiska lärarstudier omfattande 60 studiepoäng eller 35 studieveckor. Till överlärare eller lektor kan trots detta även utnämnas en person som anställts som lärare på villkor att han eller hon inom tre år efter det att anställningsförhållandet inleddes genomför de pedagogiska lärarstudier som krävs.

Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Till befattningen hör en prövotid på sex månader.

Placeringsort: Åbo

För närmare information om befattningen kontakta avdelningschef Camilla Ekman mobil 044 762 3219, e-post camilla.ekman@novia.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast 25.6.2019 kl. 16.00. Sänd ansökan till Yrkeshögskolan Novia, Eva Sandberg-Kilpi, Henriksgatan 7, 20500 Åbo. Märk kuvertet ”timlärare i huvudsyssla, tradenom”.

Gå till "Lediga befattningar"