13.8.2019

Informatör, Vasa

ledigatjanster 1 16

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 290 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer.

Till Vasa söks en

Informatör för FoU-verksamheten

moderskapsvikariat för tiden 16.9.2019-31.7.2020

Till arbetsuppgifterna hör att

 • ansvara för kommunikation gällande forskning och utveckling, externt och internt
 • koordinera webbsidor, pressmeddelanden, aktiviteter i SoMe-kanaler, projektnyheter och informationsmaterial för fokusområden samt uppgöra kommunikationsplan enligt finansiärernas krav i samarbete med FoU-ledare och -assistenter
 • ingå i redaktionsrådet för Novias publikationsserie, inklusive fungera som teknisk redaktör i samarbete med ansvarig redaktör och campusredaktioner
 • utveckla Novias verksamhet för öppen vetenskap och forskning i samråd med campusredaktionerna underlätta och koordinera publiceringen av FoU-verksamhetens resultat, främst i branschtidskrifter och vetenskapliga journaler
 • arbeta tillsammans med Novias kommunikationsteam i SoMe-kanaler

Vi söker dig som har

 • lämplig högskolexamen och arbetserfarenhet
 • erfarenhet av webbpubliceringsverktyg, SoMe och kunnande i bildhantering (photoshop)
 • skriftliga och muntliga kunskaper i svenska, finska och engelska
 • är systematisk, snabb, kreativ och självgående
 • god samarbetsvilja och arbetar bra i team
 • erfarenhet av projektverksamhet ses som en fördel

För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och ha beredskap att regelbundet besöka alla våra verksamhetsorter i Jakobstad, Vasa, Åbo och Raseborg.

Arbetet sker ofta under tidspress vilket kräver förmåga att kombinera snabbhet och noggrannhet.

Du arbetar tätt tillsammans med Novias FoU-chef och FoU-ledare samt med kommunikationspersonal vid Novia.

Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen och interna direktiv. Till befattningen hör en prövotid på sex månader.

Placeringsort: Vasa

Ytterligare information om arbetsuppgifterna fås av kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803, eller Catrin Sandvik, tfn 046 920 0660.

Sänd din fritt formulerade ansökan och CV till Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, jenny.svartsjo@novia.fi.

Märk e-posten med ”Informatör”. Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast tisdag 27.8.2019 kl. 12.00.

Gå till "Lediga befattningar"