9.4.2019

FoU-assistent, Åbo

ledigatjanster 4 8

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 280 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer.

Till Åbo söks en

FoU-assistent, 80 %

för tiden 29.4 – 30.9.2019 eller enligt överenskommelse

Till arbetsuppgifterna hör

  • att ansvara för FoU-verksamhetens administration vid Campus Åbo
  • att bistå vid planering av nya projekt
  • att bistå FoU-ledarna vid insamling av statistik, uppföljningar och kontakter utåt
  • projektadministration, främst ekonomiadministration (ekonomiuppföljningar, utbetalningsansökningar) som sker i dialog med bl. a. finansiärer och projektparter
  • övrig projektadministration såsom hantering av tidsredovisningar, administration vid projektmöten, seminarier samt andra administrativa uppgifter inom projektverksamheten

Vi söker dig som

  • har lämplig högskoleexamen eller motsvarande tidigare examen på institutnivå
  • har god administrativ förmåga
  • är noggrann och nyfiken med ett starkt ansvarstagande i en dynamisk och snabbt växlande utvecklingsmiljö
  • har lätt för att samarbeta samtidigt som du är självgående och kan arbeta självständigt
  • behärskar svenska, finska och engelska

Tidigare erfarenheter av projektarbete och –administration är en merit.

Lön enligt kollektivavtal (administrativ och stödtjänstepersonal).
Till befattningen hör en prövotid.

Placeringsort: Åbo

Ytterligare information om befattningen ger t.f. forsknings- och utvecklingsledare Therese Sunngren-Granlund, tfn 044 780 5887, therese.sunngren-granlund@novia.fi.

Sänd din fritt formulerade ansökan samt CV till Yrkeshögskolan Novia, FoU-chef Wilhelm Fortelius, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs. Märk kuvertet ”FoU-assistent/Åbo”.

Din skriftliga ansökan bör vara oss tillhanda senast onsdag 24.4 2019 kl. 16.00.

Gå till "Lediga befattningar"