13.6.2019

Fortbildningsplanerare inom social- och hälsovård, Vasa

ledigatjanster 24

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 290 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer.

Till Vasa söks en

Fortbildningsplanerare inom social- och hälsovård

För tiden 12.8.2019–31.12.2021 eller enligt överenskommelse

I arbetsuppgifterna ingår

 • att initiera, planera, genomföra och utvärdera fortbildningsverksamhet inom verksamhetsområdet social- och hälsovård
 • att ta fram läro- och kursplaner för planerade utbildningar
 • att ansvara för skötseln av kontakter till och samarbetet med arbetslivet och andra högskolor
 • att fungera som utbildningsledare
 • att undervisa och handleda inom det egna kunskapsområdet
 • att delta i områdets projekt

Vi söker dig som har:

 • sjukskötarexamen samt därtill lämplig högre högskoleexamen från universitet eller yrkeshögskola
 • minst tre års arbetserfarenhet inom hälso- och sjukvårdsområdet
 • goda sociala färdigheter
 • förmåga att arbeta självständigt
 • har vilja och intresse för att aktivt medverka till utveckling av fortbildning för personal inom hälso- och sjukvård samt det sociala området

Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Till befattningen hör en prövotid på sex månader.

Placeringsort: Vasa

För närmare information om befattningen kontakta t.f. enhetschef Eva Matintupa +358 50 538 6671 eller t.f vicedirektör för CLL Åsa Nyberg-Sundqvist mobil +358 44 780 5300.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast 27.6.2019 kl. 16.00. Sänd den till Yrkeshögskolan Novia, Eva Söderback, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa. Märk kuvertet ” Fortbildningsplanerare”.

 

Gå till "Lediga befattningar"