Auditering

 

Yrkeshögskolan Novia godkändes i Rådet för utvärdering av högskolornas (RUH) auditering. Läs mera här.