18.11.2011

Vernissage av projektet GNISTAN på Norrvalla, Vörå 18.11

Välkomna på vernissage fredagen 18.11 kl. 13-15 till Norrvalla i Vörå!


Medarbetarnas "konstalster" är installerade och studerande från Yrkeshögskolan Novia ställer ut sina arbeten inom ramen för projektet GNISTAN.

Vernissagen är öppen för medarbetare, kunder, samarbetsparter och övriga intresserade.

Program:

  • VD Markus Myllyoja hälsar välkomna till vernissage och invigningsfest
  • Konstnärerna har ordet kring sitt arbete med medarbetarna och bildkonstworkshops 
  • Mingel och utställning av arbeten 
  • Plockmat och förfriskningar serverasHjärtligt välkomna!

Eva-Maria Emet, Folkhälsan Österbotten

 

Projektet GNISTAN

Projektet Gnistan är en del av ett omfattande välmåendearbete inom FH Botnia där vi dels har sett på hur vi organiserar och administrerar välmåendearbetet, men även på innehållet, vad vi konkret gör. Gnistan-projektet i sig är ett 3-årigt projekt för arbetshälsa och välmående med konst och kulturinsatser i hälsofrämjande syfte för att stöda välmående på arbetsplatsen. Projektet förverkligas med hjälp av extern finansiering i form av stöd och projektbidrag.

Varför då ett konst- och kulturprojekt?

Utgångspunkten låg i att arbetshälsa är så mycket mera än fysisk hälsa, vi ville även lyfta upp vikten av den psykiska hälsan där kulturupplevelser och kulturaktiviteter har en given plats, traditionell rygg- och nackgymnastik för personalen som satsning behövde kompletteras med något annat. I idéskedet läste vi ett slutarbete "Det räcker inte med en fruktkorg" och insåg då att det finns många aktiviteter som tillsammans bildar en bra helhet. Naturligtvis ville vi också göra något i enlighet med vår vision, att vara två steg före. Vi ville var en föregångare, vi ville helt enkelt göra något som var lite utöver det vanliga.

"Gnistan" som projektnamn passade väldigt bra eftersom tanken är att "GNISTAN" ska tända gnistan för välmående på arbetsplatsen och att GNISTAN skall hållas glödande efter avslutat projekt.
Ett sammanträffande när planeringen redan var långt på väg, var att Undervisningsministeriet 2010 utkom med ett förslag till åtgärdsprogram: "Konst och kultur ger välfärd". Ett av åtgärdsprogrammets fokusområde - bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur - sammanföll med vår målsättning för Gnistan.

Det är en satsning på lång sikt, där vägen i sig skall skapa glädje och engagemang, vi hoppas att projektet ger ökad arbetsglädje och därmed ökad hälsa. Varje år har vi olika temaområden. I år är det bildkonst, 2012 blir det scenkonst och drama och 2013 blir det musik på programmet. Alla medarbetare deltar i aktiviteterna, vilket betyder en del pusslande för att få vardagen att fungera på våra enheter. Förmännen har en viktig roll i välmåendearbetet. Inom ramen för projektet har vi ett speciellt "förmanspaket" som innebär att förmännen förutom konst och kulturaktiviteterna har ett eget program. Varje träff har olika tema, avsikten är att lyfta upp aktuella teman i anslutning till välmående på arbetsplatsen.

Erfarenheterna och upplevelserna som de olika workshopparna ger, är gemensamma och lite annorlunda. Förhoppningen är att de berikar medarbetarskapet och arbetsgemenskapen på ett nytt sätt ur en annan synvinkel. Vi hoppas att konst- och kulturaktiviteter efter avslutat projekt får mera utrymme i vår vardag och även berikar vardagen för våra boende, kunder och klienter.

Gå till "Evenemang (arkiv)"