22.9.2011

Tritonias 10-årsjubileumsseminarium 22.9.2011

Tritonia håller 10-årsjubileumsseminarium 22.9.2011

Tritonia, som är gemensamt för fem högskolor i Vasa, firar sitt tionde verksamhetsår med ett seminarium 22.9. Seminariets tema är biblioteksservicens och undervisningens framtid. I samband med seminariet publiceras en festskrift om Tritonias verksamhet samt öppnas en jubileumsutställning med böcker som valts ut av professorer och överlärare vid Vasahögskolorna. Utställningen innehåller även bokmärken baserade på dessa favoritböcker. Seminariet hålls på eftermiddagen med början kl. 12, platsen är Vasa universitets Levón-auditorium samt Tritonia.

Program:

kl. 12.00

  • Musik: Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram musik
  • Öppning av seminariet: Vasa högskolekonsortiums ordförande, rektor Matti Jakobsson
  • Högskolornas strukturella utveckling: Representant för undervisnings- och kulturministeriet
  • Biblioteksservicen i framtiden: Docent Eeva-Liisa Lehtonen, Handelshögskolan vid Aalto-universitetet
  • Kaffeservering
  • Utvecklande av undervisning: Universitetslektor Tor Söderström, Umeå universitet
  • Presentation av Tritonia
  • Publicering av Tritonias festskrift
  • Musik: Yrkeshögskolan Novias musikutbildning
  • Öppning av jubileumsutställningen

Läs mera på Tritonias webbsida http://www.tritonia.fi/?d=385&l=2


Tilläggsuppgifter
Bibliotekschef Vuokko Palonen, Tritonia,  vuokko.palonen@tritonia.fi, tfn (06) 324 8234
Direktör Timo Bäckman, Åbo Akademi, ordförande för festkommittén för 10-årsjubiléet,  timo.backman@abo.fi, tfn (06) 324 7495

Gå till "Evenemang (arkiv)"