4.10.2010

Temadag om ledarskap och välbefinnande i arbetet

Ledarskap och välbefinnande i arbetet - Työhyvinvointi ja johtaminen

Tid - Aika:  14.10.2010 kl 9.00 - 15.00

Plats - Paikka: Akademisalen, Åbo Akademi

Strandgatan 2, Vasa/Rantakatu 2, Vaasa


Program- Ohjelma
:

9.00 - 9.30          Kaffe/Kahvi

9.30 - 9.45          Ledarskap för att göra vårdarbetet verkningsfullt och attraktivt/Johtamisella vaikuttavuutta ja
                                vetovoimaa hoitotyöhön

                                HVD, Yvonne Hilli

                                Överlärare i hälsovård

                                Yrkeshögskolan Novia


9.45 -11.00        Työhyvinvoinnin kokemukset - narratiivinen arviointitutkimus

                                FT, Pauliina Marjala

                                Kouluttaja

                                Oulun aikuiskoulutuskeskus


11.00 - 12.15      Ledarskap och hållbar utveckling

                                Professor Terese Bondas

                                Högskolan i Bodö, Norge


12.15 - 13.30     Lunch/lounas


13.30 - 14.45     Eettinen johtaminen

                                HTT Rinna Ikola-Norrbacka

                                Tutkija, Vaasan Yliopisto


14.45 - 15.00     Diskussion/Keskustelua


Deltagarna bekostar själva kaffe och lunch. Osallistujat maksavat itse kahvin ja lounaan.

Ingen deltagaravgift. Ei osallistumismaksua.

Temadagen ordnas i samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt, Yrkeshögskolan Novia, Vasa yrkeshögskola och Åbo Akademi.

Gå till "Evenemang (arkiv)"