24.4.2013

SuperNurse Botnia 2 slutseminarium 24.4.2013

Plats: Tritonia, auditorium Nissi, Wolffskavägen i Vasa

9.30 - 10 Välkomsthälsningar
Yvonne Hilli, HVD, projektledare, Yrkeshögskolan Novia
Åsa Nyberg-Sundqvist, enhetschef, Yrkeshögskolan Novia
Regina Nurmi, osastonjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulu
Gunilla Jusslin, ledande skötare, Korsholms kommun

10 – 10.30 En tre års uppföljning av sjuksköterskestudenters kliniska utbildningskvalitet i Finland och Sverige
Hanna-Leena Melender, överlärare, Vaasan ammattikorkeakoulu

Kaffe och frukt

11 – 11.30 Fokusgruppintervju bland sjuksköterskestudenter under åk 2
Doktorand Ann-Helén Sandvik, Yrkeshögskolan Novia

Lunch

12.45 – 13.45 ”Millainen on innostava kliininen oppimisympäristö?”
Mikko Saarikoski, dosentti, Turun ammattikorkeakoulu

13.45 – 14.15 Kaffe/te

14.15 – 14.45 Konturer till den pedagogiska plattformen för kliniska handledare i Kvarkenregionen
Yvonne Hilli, projektledare, Yrkeshögskolan Novia

14.45 – 15.00 Diskussion


Med tanke på servering görs anmälan till anna.karlsson@novia.fi senast 18.4.2013.

Gå till "Evenemang (arkiv)"