27.11.2013

Studiemässa vid Campus Allegro, Jakobstad

Välkommen på studiemässa till Campus Allegro i Jakobstad!

Tid: 27.11 kl. 9-12 eller kl. 12-15
Plats: Campus Allegro, Jakobstad, Köpmansgatan 10.

På mässan har elever och lärare möjlighet att bekanta sig med det breda studieutbud som finns i Campus Allegro i Jakobstad. Yrkeshögskolan Novia presenterar sina utbildningar i musik, bildkonst, formgivning och mediekultur/fotografering. Åbo Akademi berättar om studier i barnpedagogik, Centria yrkeshögskola presenterar vuxenstudier i företagsekonomi och Yrkesakademin i Österbotten berättar om möjligheterna att utbilda sig till bildartesan eller musiker.

På studietorget Plaza Allegro kan ni gå runt och bekanta er med de olika utbildningsenheternas egna mässavdelningar. På Allegro Safari får ni en möjlighet att gå runt i huset och bekanta er med våra utrymmen och njuta av ett mångsidigt program i form av bl.a. utställningar, aktiviteter och tävlingar som ordnas runtom på avdelningarna. I auditoriet Rotundan ordnas infotillfällen angående de enskilda utbildningarnas antagningstid, ansökningskrav och framtida jobbmöjligheter. Mässan är öppen kl. 9-15. För att ni ska hinna bekanta er med allt som finns på mässan så rekommenderar vi att ni reserverar 2-3 timmar tid. Mässan riktar sig i första hand till tredje årets studerande.

Mer information och anmälan senast 13.11 till Daniela Mårtenson på adressen daniela.martenson@concordia.jakobstad.fi eller mobil 050 321 0203. Meddela i samband med anmälan från vilken skola och vilken tid ni kommer samt hur många som kommer.

Programmet

Gå till "Evenemang (arkiv)"