8.10.2013

Studia Generalia @campus, FMT-seminarium, Jakobstad

Tisdag 8 oktober 2013 kl. 8.30-16

Projekt Allegro håller ett heldags seminarium om FMT-metoden (funktionsinriktad musikterapi) i samarbete med Finlands FMT-musikterapeuter rf. Huvudföreläsare är PhD Loreen Pogrzeba från HTW Dresden.

"Loreen Pogrzeba is a PhD candidate at the University of Technology and Mining Freiberg (TU Bergakademie Freiberg) and University of Applied Sciences Dresden (HTW Dresden). She finished her diploma in Media Computer Science at HTW Dresden in 2009 and worked - after her graduation - as a technical assistant at the first German markerless motion capture system. From 2010 to 2012, Loreen Pogrzeba taught the course modules Computer Animation and Digital Compositing at HTW Dresden. This March, she started her PhD project with focus on therapy analysis using the example of Swedish function oriented music therapy and was proceeding with research and field studies in Eskilstuna, Schweden, until December 2012."

Anmälan senast 30.9.2013 till annika.stromberg@novia.fi Det finns ännu utrymme för anmälningar.

Föreläsningen är avgiftsfri och ordnas av Allegros tvärvetenskapliga forskningsgrupp. Studia Generalia riktar sig till såväl företag, offentliga organisationer som privatpersoner. Studia Generalia @campus hör till Projekt Allegro som är ett ERUF-finansierat EU-projekt.

Marika Holm: Konst, hälsa och välmående - ett nordiskt perspektiv

Tisdag, 19 November  kl. 13 - 15

Marika Holm är konstnär och konstterapeut. Hon jobbar på Berga äldreboende i Stockholm där hon på heltid ansvarar för boendets galleri, samt ordnar konstverksamhet för invånare och personal. Hon berättar om hur konsten kan användas inom äldrevård och vilka konkreta resultat men kan förvänta sig. Föreläsningsspråket är svenska.

Anmälan: Senast en vecka före till jennie.elfving@centria.fi

Gå till "Evenemang (arkiv)"