19.11.2013

Stor olycksövning 19.11 i Åbo

Västra Finlands sjöbevakningssektion ordnar tisdag 19.11 en stor olycksövning, SARgent Orange. Övningen är en flermyndighetsövning. Deltagarna, förutom gränsbevakningens personal framkommer i deltagarlistan.

Övningen kommer att genomföras som en så kallad kart - ledningsövning i Åbo vid Auriga Business Center (Hertig Johans parkgata 21 i Åbo), samt på Ålands sjöbevakningsstation (Lotsberget, Mariehamn). Yrkeshögskolan Novias/Aboa Mare navigationssimulatorer används för att upprätthålla lägesbilden under övningens gång.

Media erbjuds möjlighet att följa med sjöräddningscentralens och ledningsgruppens agerande under en stor olycka
19.11. kl. 14.45-16.00. En dylik möjlighet kan vi inte erbjuda i samband med en riktig olycka.

Det som gör övningen speciell är att studerande vid Yrkeshögskolan Novia/Aboa Mare använder fartygs simulatorer för att simulera olycksfartyg. Myndigheterna kommer att använda några simulatorer och kommer att fungera som olycksplatsledare. Fotografering är tillåten under övningens gång i Aboa Mares utrymmen.

Vänligen anmäl er per e-post till kaija.leino.@raja.fi eller tfn 071 872 7015 senaste 18.11.
Ingången till Auriga Business Center från Hertig Johans Parkgatans sida.

Västra Finlands sjöbevakningssektionens vice kommendör
Kommendör Mikko Hyyppä

Deltagare i övningen förutom Gränsbevakningen:
Egentliga Finlands räddningsverk, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands polis, Flygräddningscentralen Tammerfors (ARCC Finavia), Flygledningen Åbo (Finavia), Sjötrafikcentralen (VTS/Trafikverket), Sjöfartsläroverket (Aboa Mare), Finlands sjöräddningssällskap (FSRS), Ålands sjöräddningssällskap (ÅSRS), Svenska kustbevakningen (KBV), Meteorologiska institutet, Sjöfartsinspektör, Finlands miljöcentral, Landstridskrafternas ledningscentral, Sjöstridskrafternas ledningscentral, Centralen för undersökning av olyckor.

Ytterligare uppgifter: Per-Olof Karlsson, mobil 044 762 3402.

Gå till "Evenemang (arkiv)"