8.11.2011

Slutseminarium för KLUCK 2 projektet 8.11 i Vasa

Efter drygt fyra års arbete är det nu dags att presentera resultaten från KLUCK 2 projektet där forskare och studenter från Sverige och Finland har arbetat, men med olika angreppsätt, med det gemensamma målet att öka kompetensen inom området inomhusmiljö och hälsa (kopplingen mellan byggnad, luftkvalitet och hälsa) i Kvarkenregionen.

Datum: tisdag den 8.11.2011
Tid: kl. 8:30-16, kaffe och smörgås serveras från kl. 8.
Plats: Auditoriet 408, våning 4, Wolffskavägen 33, Vasa, Brändö
Moderator: Tony Pellfolk, FoU-ledare, Yrkeshögskolan Novia

Program:

8.00 Kaffe

8:30 Inledning

8:35 Kunskapsspridning för bättre inomhusmiljö - KOMIN, Annika Glader, Yrkeshögskolan Novia och Bo Glas, Umeå Universitet

9:15 Om konsten att studera sambandet mellan olika ämnen i luften och hälsa, Bo Glas, Umeå Universitet

9.45 Emissioner från fuktskadade konstruktioner, Annika Glader, Yrkeshögskolan Novia

10:15 Reaktiv kemi i inomhusluften, resultat från en studie om jonisering, Minna Kempe, Yrkeshögskolan Novia

10:45 Intelligent reglering av RF i en uteluftsventilerad krypgrund, Kristian Blomqvist, Yrkeshögskolan Novia

11.00 Lunch (möjlighet till lunch i restaurangen på Wolffskavägen 33, på egen bekostnad)

12:00 Prognos för patienter med Sjuka-hus-syndrom (SBS), Berndt Stenberg, Umeå universitet

12:35
SBS i relation till annan miljökänslighet, Steven Nordin, Umeå universitet
Att leva med SBS och annan miljööverkänslighet, Anna Söderholm, Umeå universitet
Faktorer i inomhusmiljön som triggar symtom för SBS och annan miljööverkänslighet, Anna-Sara Claeson, Umeå universitet
”Att inte vänja sig vid lukten” - Sensitisering som det huvudsakliga problemet i kemisk intolerans, Linus Andersson, Umeå universitet

14:00 Kaffe

14:30 Hälsotillståndet bland personal och elever i Österbottniska skolor med fokus på skolan som fysisk och social miljö. Maj-Helen Nyback, Yrkeshögskolan Novia

15:00 Arkitektur och hälsa, en workshop om patienters miljö, Geza Fischl, Arkitekthögskolan Umeå

15:25 Frågestund

16:00 Avslutning

Välkommen

Vid frågor kontakta maria.snickars@novia.fi eller pia.nygardas@novia.fi

Gå till "Evenemang (arkiv)"