8.11.2011

Seminarium, Konsten att forska i konst - Att hitta nya metoder för examensarbeten

Seminariet riktar sig i första hand till enhetens lärare och övrig personal samt längre hunna studerande.

Tid: 8.11.2011 kl 10.00 -18.00
Plats:
Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Program

10.00 Anmälning och morgonkaffe

10.15 Seminariet öppnas av enhetschef Bettina Backström-Widjeskog

10.30 - 11.15 Professor i musikgestaltning, Sverker Jullander, Musikhögskolan i Piteå

11.15 - 12.00 Adjunkt Lotta Holmgren-Lind, Linköpings universitet (drama/ teater)

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.45 Lektor Monika Lind, Designhögskolan i Umeå

13.45 - 14.30 Lektor i bildkonst Karsten Arvedsen, Blaagaard/University Collage Capital, Köpenhamn

14.30 - 15.00 Kaffe, te och frukt

15.00 - 15. 45 Lektor i konst och designhistoria Elina Rantapuska, Lahden ammattikorkeakoulu

16.00 - 17.30 Diskussion i smågrupper

17.30 - 18.00 Presentation av gruppdiskussionerna, uppsummering forskningsledare Jaana Erkkilä

19.00 Festmiddag, After Eight, Storgatan 6

Inläggen är 30 minuter långa och 15 minuter har reserverats för diskussion. Lunch och kaffe serveras i Optimas utrymmen.

Logi, Hostel Lija, Storgatan 6, Jakobstad

Gå till "Evenemang (arkiv)"