12.9.2013

Presentation av aktualiteter vid Aronia, Raseborg

Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia ordnar ett eftermiddagsseminarium torsdagen 12.9 kl.13.00 -16.15 vid Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9.

Seminariet ger en översikt av verksamheten och samtidigt presenterar sig Aronias nya forskarkollegium för verksamhetsperioden 2013-15.

Välkommen!

Program

 

Gå till "Evenemang (arkiv)"