10.5.2014

Prepkurser vid Yrkeshögskolan Novia, teknik och företagsekonomi

Prepkurs inom teknikområdet vid Yrkeshögskolan Novia


Ingenjörsutbildningarna i Vasa

Ska du söka in till någon av följande utbildningar?
- Byggnads- och samhällsteknik, ingenjör
- Byggnads- och samhällsteknik, ingenjör (lantmäteri)
- El- och automationsteknik
- Maskin- och produktionsteknik
- Produktionsekonomi

Prepkurs ordnas för de som ska delta i urvalsprov till ovanstående utbildningar. Kursen ordnas av Studentföreningen Filicia r.f i samarbete med personal från Novia. 

Tid och plats: 16.5 kl. 9-15 eller 17-18.5 kl. 10-16 vid campus Vasa, Wolffskavägen 33.

Innehåll:

På grund av det stora deltagarantalet föregående år delar vi i år upp oss i två grupper. Vid båda tillfällena undervisar lektor i matematik, Ing-Britt Rögård, tillsammans med studietutorer. På prepkursen övar vi oss på uppgifter i matematik och fysik samt tidigare urvalsprov.

Fredagen är ämnad för er som känner er lite säkrare på matematik och fysik, men ändå vill friska upp era kunskaper, med andra ord ämnad främst för er med gymnasiebakgrund. Priset är 40 €. Veckoslutet är ämnat för er som känner er lite osäkrare på matematik och fysik. Den kursen har ett lite långsammare tempo och poängterar grunderna i matematik och fysik. Kursen är främst ämnad för er med yrkesbakgrund. Priset är 70 €. Det är inget som säger att en person med yrkesbakgrund inte kan delta i fredagens kurs och vice versa, detta är endast en riktgivande indelning.

Avgift: 40/70 €. I priset ingår undervisningsmaterial, tillgång till en virtuell kurs som innehåller rikligt med övningsuppgifter, mat samt kaffe och bulle.

Anmälningar: Anmälningar tas emot från och med 2.5. Sänd e-post till filicia@novia.fi där du anger namn, vilket tillfälle du vill delta i och eventuella dieter. Sista anmälningsdag är 14.5. Som svar får du betalningsuppgifter.

Kontaktuppgifter: filicia@novia.fi

 


Ingenjörs- och byggmästarutbildning i Raseborg

Välkommen att delta i prepkurs med mål att stöda förberedelserna inför och öva till det riksomfattande urvalsprovet för eventuellt blivande byggmästar- och ingenjörsstuderande!

Tid och plats: 10.5.2014 kl. 11-17 . Yrkeshögskolan Novia, Campus Raseborg. Adressen är Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs.

Innehåll: Matematik och logisk slutledningsförmåga samt övning på tidigare urvalsprov.

Pris: 50€/person. I priset ingår undervisning och mat.

Anmälningar och kontaktuppgifter: Towe Andersson,  henast tisdagen 29.4.
Ange följande uppgifter:
- den studerandes namn
- hemadress (för fakturering av kursavgiften)
- telefon
nummer
- e-postadress

- avlagd examen (d.v.s. yrkesinstitut eller gymnasium)
- eventuella dieter

 


Prepkurs inom företagsekonomi


Ska du söka in till följande utbildning?
- Företagsekonomi, Åbo

Prepkurs ordnas för de som ska delta i urvalsprov till ovanstående utbildning. Kursen ordnas av studerande vid andelslaget Yzer Enterprises i samarbete med personal från Novia.

Tid och plats: 17-18.5 vid campus Åbo, Nunnegatan 4.

Innehåll: Kursen består av föreläsningar, övningsuppgifter och praktiska övningar. Föreläsningen hålls av lärare vid Yrkeshögskolan Novia. I slutet av kursen ordnas ett simulerat inträdesprov. Du får också ta del av de pedagogiska metoder man använder sig av inom utbildningen.

Avgift: 70 € för den som anmäler sig senast 16.3, 80 € för deltagare anmälda efter detta datum. I priset ingår kursmaterial och undervisning, lunch och mellanmål under dagarna.

Anmälningar: Anmälningar görs på sidan http://prep.fi/. Alla anmälda kontaktas personligen senast 10.5.

Kontaktuppgifter: http://prep.fi/

 


Välkomna på prepkurs!

Gå till "Evenemang (arkiv)"