26.9.2011

Novia ordnar seminarieserie med start 28.10.2011

Seminarieserien inleds med temat vindkraftens miljöaspekter. Seminariet är öppet för allmänheten och riktat till alla som är intresserade av att lära sig mera om vindkraft. Tillställningen är gratis för privatpersoner och för företag och andra organisationer faktureras en deltagaravgift på 50 euro/dag/deltagare. För betalande deltagare ingår lunch. Föreläsningarnas huvudsakliga språk är svenska.

Anmälan via internet på adressen http://wind.vei.fi/anmalan eller direkt till Niklas Frände, tfn  044 780 5745.

Läs mer om seminariet här

Gå till "Evenemang (arkiv)"