27.3.2014

Novia med på Sjukskötardagarna i Helsingfors

Yrkeshögskolan Novia finns representerat på Sjukskötardagarna, som hålls 27-28.3 i Mässcentret i Böle, Helsingfors. Lektorerna Rika Levy-Malmberg och Sirkku Säätelä presenterar under dagarna sitt abstrakt "Improving Patient Care Utilizing the Finnish Care Classification (FinCC) System".

Sjukskötardagarna är det största nationella evenemanget för sakkunniga inom vården, och målet med dagarna är att  de sakkunniga ska kunna dela och uppdatera sitt kunnande. Detta görs under de närmare hundra olika föreläsningarna. Dagarnas tema är "Pidä huolta!" och det innebär att alla ska inse det egna ansvaret för att uppdatera de egna kunskaperna.

Mer information om dagarna hittas här: https://www.sairaanhoitajaliitto.fi/sairaanhoitajapaivat/

 

Gå till "Evenemang (arkiv)"