2.10.2013

Novia med på Finlandssvenska vägledardagar i Åbo

Regionförvaltningsverket har sedan ingången av 2013 en ny uppgift: att nationellt ansvara för koordineringen av den svenskspråkiga vägledningsverksamheten fr.o.m. 2013. Som ett resultat av detta ordnar verket finlandssvenska vägledardagar i Åbo 2-3.10.

Yrkeshögskolan Novia har tillsammans med Åbo Akademi årligen ordnat så kallade studiehandledardagar. Som en följd av regionförvaltningsverkets nya uppgift  beslöt Novia och Åbo Akademi att inte ordna traditionsenliga studiehandledardagar i år, utan istället delta i det nya konceptet.

Novia och Åbo Akademi kommer dock att informera om aktualiteter under seminariets första dag kl. 16.15, och det kommer också att ordnas rundvandring och mingeltillställning på onsdagskvällen. Representanter från Novia och Åbo Akademi finns på plats under hela seminariet och ställer också ut material.

Efter att seminariet hållits utvärderas konceptet och Novia och Åbo Akademi besluter om hur dagarna arrangeras i fortsättningen.

Ta del av programmet

Kontaktuppgifter

Ytterligare information om vägledardagarna ger Carola Bryggman, tfn 0295 018 612 eller e-post carola.bryggman@avi.fi.

Mer information om Yrkeshögskolan Novias deltagande i dagarna fås av marknadsföringskoordinator Hanna Holmström, tfn 044 780 5144 eller e-post hanna.holmstrom@novia.fi

Gå till "Evenemang (arkiv)"