8.11.2011

Nordiskt samarbetsseminarium i kulturhuvudstaden Åbo 8-9.11

Välkomna till Åbo den 8 och 9 november 2011,

då inbjuder NoviaNorden/Nätverket VästKusten personal från hela det finländska yrkeshögskolenätverket
samt från våra nordiska samarbetshögskolor och samarbetsföretag att delta i ett seminarium
gällande nordiskt samarbete.

Seminariet har som mål att lägga en grund för ett etablerat nordiskt samarbete inom den arbetslivsförankrade
högskoleutbildningen och dess forsknings, utvecklings och innovationsverksamhet. Ett integrerat samarbete mellan nordiska högskolor och med det nordiska arbetslivet stöder den nordiska konkurrenskraften, stärker nordisk språkkunskap och vår gemensamma kultur.

NoviaNorden är ett av det finländska undervisnings och kulturministeriet delfinansierat utvecklingsprojekt vars syfte är att fördjupa det nordiska högskolesamarbetet samt att utveckla kontakterna med arbetslivet inom de nordiska länderna. Ett av de sex delprojekten inom NoviaNorden är pilotprojektet VästKusten - Bron till nordiskt samarbete, ett nätverk som arbetar för att främja och vidareutveckla det nordiska samarbetet inom den arbetslivsförankrade högskoleutbildningen, att stärka nordisk språkkunskap och den gemensamma nordiska kulturen.

I nätverket ingår Vasa yrkeshögskola, Satakunnan ammattikorkeakoulu (Satakunta University of Applied Sciences), Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Novia fungerar som projektkoordinator.

Läs mera om projektet på NoviaNordens hemsida: novianorden.fi/vastkusten där man även kan anmäla
sitt deltagande från slutet av augusti.

Som föredragshållare har vi karismatiska experter på nordiskt samarbete och innovationsteknik:

  • Minister Christoffer Taxell, Industrirådet Martin Granholm,
  • Seniorrådgivare Monika Mörtberg Backlund (Nordiska ministerrådet),
  • ledande sakkunnig Kenneth Lundin (CIMO), Olof Hansson (designer, företagsledare, expert på innovationsteknik),
  • Liisa Kairisto-Mertanen (expert på innovationsteknik, Åbo yrkeshögskola),
  • Per A Nilsson (expert på kvalitetsfrågor, Umeå universitet)


Seminariets slutliga program publiceras i augusti.

Har du frågor kan Du vända dig till projektchef Inger Westerlund, e-post: inger.westerlund@novia.fi
+358(0)44 762 3358

Gå till "Evenemang (arkiv)"