1.2.2010

Miljömässa ordnas i Raseborg 3.5.2010

Miljömässa ordnas i Raseborg den 3.3.2010 kl. 13-18

Miljömässan 2010 arrangeras av Yrkeshögskolan Novia, Raseborgs stad och Ekenäs Energi på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs den 3.3 kl 13-18 med följande inriktningar:
- Vad är läget? GIS ger svaret
- Småskalig avloppshantering
- Miljöklassificering av byggnader
- Östersjöutmaningar och lösningar

Läs mera på http://miljomassan.novia.fi/

Gå till "Evenemang (arkiv)"