6.1.2010

Metodologiska innovationer på vårdvetenskapens villkor 14-16.4.2010

En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, olika vårdprofessioner och andra intresserade till att presentera och ta del av ny vårdvetenskaplig forskning

ARRANGÖRER

Konferensen arrangeras av NCCS - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCES i samverkan med Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap och Yrkeshögskolan Novia.

TEMA

Årets tema fokuserar på sökandet efter kunskapens källa. Genom olika metodologiska innovationer synliggörs den vårdvetenskapliga substansen vilket även leder till nya vägar i kunskapssökandet i patientens, hälsans och livets tjänst.

Årets NCCS-konferens avspeglar och diskuterar hur man har behandlat dessa frågeställningar inom forskningen i vårdandets värld från ett vårdvetenskapligt perspektiv med fokus på:

• Meningsbärande material • Vetenskapsetik och ethos • Evidens och kunskapsutveckling

• Kliniska metodologier i vårdandets tjänst


PROGRAM

Programmet innehåller föredrag av inbjudna nordiska forskare i vårdvetenskap samt presentationer, posterutställning och andra aktiviteter. Konferensens språk är skandinaviska och engelska.

VASA

Vasa är en av Finlands viktigaste högskolestäder med c 12 000 högskolestuderande. Utbildningarnas mångsidighet, flerspråkighet och internationalitet är högskolornas starka sidor. Vasa är Österbottens ansikte mot väst samt dess intellektuella centrum. Vasa är områdets största stad med över 58 000 invånare. För mer information: www.vaasa.fi och www.abo.fi eller www.novia.fi.


INLÄMNING AV ABSTRAKT


Vi välkomnar abstrakt med forskning som berör konferensens teman. Konferensens webbplats www.nccs.nu med abstraktinlämning online öppnar 9 november 2009. Deadline för abstrakt är 8 januari 2010.

Frågor kontakta yvonne.hilli@novia.fi Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Gå till "Evenemang (arkiv)"