1.10.2014

Mångprofessionell social- och hälsovård - Framtidens arenor inom social- och hälsovård

Välkommen på konferensen som fokuserar på etik, värdegrund och serviceproduktion inom mångprofessionellt ledarskap och organisationskultur!

Konferensen riktar sig till ledare, medarbetare och studerande inom social- och hälsovård; sjukskötare, hälsovårdare, barnträdgårdslärare, pedagogiska handledare och andra verksamma inom social- och hälsovård.

I samband med konferensen hålls en posterutställning samt en arbetslivs- och rekryteringsmässa där organisationer och arbetsplatser presenterar sin verksamhet.

Konferensen hålls 1-2.10 vid Novias campus i Åbo.

Kontaktuppgifter

Konferensens hemsida

Mera information om programmet fås av Monica Norrgård, monica.norrgard@novia.fi tfn (02) 432 3354, 044 762 3354.

Mera information om arbetslivs- och rekryteringsmässan fås av Minna Syrjäläinen-Lindberg, minna.syrjalainen-lindberg@novia.fi tfn (02) 432 3355.

Gå till "Evenemang (arkiv)"