24.9.2014

Konferensen Mångprofessionell social- och hälsovård III

Konferensen Mångprofessionell social- och hälsovård III - Framtidens arenor inom social- och hälsovård arrangeras av avdelningen för vård och det sociala området vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo. På konferensen behandlas teman som etik, värdegrund och serviceproduktion inom mångprofessionellt ledarskap och organisationskultur.

Onsdag 1.10 kl. 9.45–10.30 fokuserar dagens plenartalare FD, professor Hannes Nykänen på frågor om etik och moral i framtidens social- och hälsovård.  kl. 13–14.45 föreläser HVD Eivor Wallinvirta om ansvar och ledarskap.

Torsdag 2.10 kl. 9.45–10.30 talar PD, forskare Siv Sandberg om framtidens service under rubriken "All inclusive, IKEA-byggsats eller DIY (gör det själv)? Kommunerna, kommuninvånarna och servicen nu och i framtiden". FD Tove Holm disputerade i juni vid Åbo Universitet om hållbar utveckling inom utbildning och Holm talar på torsdag kl. 13–14.45 om hållbart ledarskap.

På förmiddagarna kl. 11-12 ordnas interaktiva mångprofessionella parallellsessioner kring etik, service och medarbetarskap. På eftermiddagarna kl. 13–14.45 kan deltagare välja mellan Learning café kring utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor eller föreläsningar om ledarskap.

Under konferensen kan man också bekanta sig med en posterutställning där lärdomsprov/examensarbeten av studerande vid avdelningen för vård och det sociala området vid Novia i Åbo presenteras. Samtidigt ordnas en arbetslivs- och rekryteringsmässa där organisationer och arbetsplatser presenterar sin verksamhet.

Plats: Yrkeshögskolan Novia, Nunnegatan 4, Åbo

Ytterligare information fås av

Pia Liljeroth
Överlärare, avdelningen för vård och det sociala området 
mobil 044 762 3371,

Gå till "Evenemang (arkiv)"