3.3.2010

Från inspirationssmedjan tankar för att utveckla affärsidéer

Business Road är ett gemensamt utvecklingsprogram för alla studeranden inom Vasas högskolor. Dess roll är att främja uppkomsten och utvecklingen av studerandenas affärsidéer. Detta program är en del av Merinovas projekt Vaasa Science Park.

Programmet ordnar ett för alla öppet seminarium
INSPIRATIONSMEDJAN
tisdag 2.3.2010 kl. 9-12, Vasa universitets Levón-audiotorium, Wolffskavägen 34, Vasa

Avsikten med seminariet är att presentera inspirerande exempel på olika slags affärsidéer och företagande.
Seminariet är gratis, men p.g.a. kaffeservering anmälningarna senast den 26.2. per e-mail till ulla.kalliokoski(at)merinova.fi.

Inspirationsmedjans program

kl. 9.00 Innovativitet, trender och möjligheter för företagande
Seppo Luoto, Business Road

kl. 10.30 Kaffe

kl. 10.50 Min berättelse om företagande
Eino Järvinen, Piece of Green Ab
Robin Segervall, Gymcleaner
Riku Happonen, BF Global

kl. 11.45 Sammanfattning
Seppo Luoto, Business Road

Välkommen!

ELY-centralen i Österbotten stöder arrangemanget av Inspirationssmedjan.

Avsikten med seminariet är att presentera inspirerande exempel på olika slags affärsidéer och företagande.
Seminariet är gratis, men p.g.a. kaffeservering anmälningarna senast den 26.2. per e-mail till ulla.kalliokoski@merinova.fi.

Gå till "Evenemang (arkiv)"