15.5.2014

FoU social och hälsovård deltar med två abstrakt i gerontologikonferensen Vanhustyön vastuunkantajat

FoU, social och hälsovård vid  Seriegatan i Vasa, deltar med två abstrakt i gerontologikonferensen Vanhustyön vastuunkantajat 15-16.5. Konferensen hålls i Finlandiahiset i Helsingfors.

Abstracten är följande:

1. Projektet "Hemma Bäst" som görs i samarbete med Vasa Yrkeshögskola och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK. "Hemma-bäst-Kotona Paras är ett EU finansierat samarbetsprojekt"

Posterpresentation:
Monika Fröjdö, Sari Hudd, Eevi- Kaisa Yrjölä, Anne Hietanen,Gunilla Kulla,Pirjo Peltomäki, Reijo Malkamäki, Sinikka Palosaari.

2. Projektet "Säker Läkemedelsbehandling". "Säkrare läkemedelsbehandling för äldre"

Posterpresentation:
Sirkku Säätelä

Ytterligare information fås av Anne Hiteanen, anne.hietanen@novia.fi eller Sirkku Säätelä, sirkku.saatela@novia.fi

Gå till "Evenemang (arkiv)"