28.10.2011

Föreläsningsserie om Vindkraft: Del 1 - Vindkraftens miljöaspekter

 

Seminarieserie - Vindkraft 

Del 1: Vindkraftens miljöaspekter

Seminariet är öppet för allmänheten och är riktat till alla som är intresserade av att lära sig mera om  vindkraft. Tillställningen är gratis för alla. Föreläsningarnas huvudsakliga språk är svenska.

Anmälan via internet på adressen: http://wind.vei.fi/anmalan eller direkt till Niklas Frände på telefon 044-7805745

Program:
09.00 Inledning
09.15 Vindkraftens ljud Karl Bolin, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm
10.00 Kaffe
10.20 Vindkraftens ljud fortsätter
11:15 Diskussion och frågetillfälle
11:30 Lunch (på egen bekostnad)
12:30 Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss Martin Green, Lunds universitet
13.20 Kaffe
13:40 Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss fortsätter
14.40 - 15:00 Diskussion och avslutning

Som moderator fungerar Raine Vasanoja från Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK)

Plats: Preliminärt Tritonias auditorium Nissi (Universitetsstranden, Brändö). Ifall intresset blir för stort kan platsen ännu ändras.

Medvind-projektet strävar efter att höja kunskapsnivån inom vindkraft i Österbotten och skapa förutsättningar för att gynnsamt ta tillvara de möjligheter som de goda vindförhållandena och regionens starka energikunnande erbjuder. Inom projektet pågår också en elektronisk åsiktskartläggning angående vindkraft, läs mera om denna och delta på: http://wind.vei.fi

Gå till "Evenemang (arkiv)"