27.9.2013

Finding your passion, living your passion, Jakobstad

Yrkeshögskolan Novia och Juthbacka kulturcentrum ordnar tillsammans inom ramarna för Produforum Österbotten en gemensam Pedagogisk buffé för utbildningspersonal: Finding your passion, living your passion i anknytning till Campus Allegro.

Tid: 27.9 kl. 13-16
Plats: Rotundan, Campus Allegro, Jakobstad

Det talas om att integrera entreprenörskap i konst- och kulturutbildningarna, det talas om att det inte finns arbete efter examen och det talas om att varje kreatör behöver andra verktyg än tidigare för att klara sig. Hur kan utbildningarna vid Campus Allegro jobba kring entreprenöriell utveckling? Är det möjligt att skapa en egen, gemensam modell?

För att få en spännande diskussion har vi bjudit in Ann-Sofie Köping (proprefekt och lektor på Södertörns högskola) att tala kring temat: Entreprenörskap redan under studietiden. Köping startade upp och var programansvarig för Södertörns utbildning "Konst, kultur och ekonomi" och står med ena foten i undervisning och utbildningsutveckling och andra i forskning kring kultur och ekonomi.

Ann-Sofie Köping kommer att tala kring följande frågor:
- Varför skall konst- och kulturutbildningar satsa på entreprenörskap?
- Vilka är utmaningarna kring entreprenöriell utveckling i konst- och kulturutbildning?
- Vilka är de vanligaste fallgroparna?
- Tips på metoder, verktyg och tillvägagångssätt.

Vi hoppas att så stor del av utbildningspersonalen på Campus Allegro kan delta i detta tillfälle och att det kan bli startskottet för gemensam utveckling och arbete kring Campus Allegro-modellen för entreprenöriella utbildningar!

Anmälningar
Anmäl dig gärna till birgitta.snickars@novia.fi senast den 22.9.

Arrangörsteamet
Sören Lillkung, enhetschef, Yrkeshögskolan Novia
Birgitta Snickars von Wright, projektforskare, Yrkeshögskolan Novia
Linda Blomqvist, verksamhetschef - VD, Juthbacka kulturcentrum - Kreator AB, mobil 050 491 55 56

www.novia.fi
www.campusallegro.fi
www.juthbacka.fi
www.hops-shop.fi
www.kreator.fi

 

Gå till "Evenemang (arkiv)"