5.11.2013

Energidag ordnas av VEI, Vasa

Vasa Energiinstitut (VEI) ordnar en energidag för sjätte gången i rad, riktad till studeranden, tisdagen den 5.11.2013 kl. 10 - 15.

Företag ställer ut i restaurang Mathilda samt i Tritonias aula. I Tritonias auditorium Nissi hålls korta företagspresentationer. Mathilda och Tritonia finns på adressen Universitetsstranden 7, 65200 Vasa.

Syftet med energidagen

Energibranschen är ett mångsidigt verksamhetsområde som utvecklas snabbt och ständigt behöver nya och kunniga arbetstagare. Branschen erbjuder rejält med möjligheter åt studeranden från alla områden - inte endast  från det tekniska området. Energidagen är ett stort rekryteringsevenemang, där studerande och företag lär känna varandra.

 I evenemanget deltar följande företag och organisationer:

ABB, e-bike Finland, Edupower, EnergyVaasa, Etteplan, Fennovoima, Finsk Energiindustri, Fortum, Fuchs Oil Finland, Kurikka stad, Lappo stad, Levón -institutet, Stormossen, The Switch, Thermopolis, TVO, Vasa Elektriska, Vasa Energiinstitut, Vacon, VEO, Wapice, Wasamove, Westenergy och Wärtsilä.

Program

10-15 Företagens monterutställning i Mathildas och Tritonias aulor
11- 12 Företagspresentationer i Tritonias auditorium, Nissi, del 1
13- 14.20 Företagspresentationer i Tritonias auditorium, Nissi, del 2

Företagspresentationer - tema "kom på jobb till oss"
11.00 Vasa Energiinstitut
11.10 VEO
11.20 The Switch
11.30 Wärtsilä
11.40 Fennovoima
11.50 Edupower
12.00 Wapice
12.10 Vacon
13.00 ABB
13.10 TVO
13.20 EnergyVaasa
13.30 Fuchs Oil Finland
13.40 Fortum
13.50 Thermopolis / Lappo stad
14.00 Kurikka stad
14.10 Vasa Elektriska

Tidningen Energidagen 2013

Tidningen Energidagen 2013 utkommer 25.10. Tidningen kan läsas på evenemangets sidor på adressen www.thunderbolt.fi och den tryckta versionen finns att fås hos bl.a. Vasa yrkeshögskola, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia.

Tilläggsinformation
Teemu Närvä, informationschef, Vasa Energiinstitut, mobil 0400 817 006
www.thunderbolt.fi

Gå till "Evenemang (arkiv)"