2.11.2010

Energidag 2.11 i Vasa

Energidag 2010

Vasa Energiinstitut (VEI) ordnar för tredje året i följd en energidag som är riktad till studerande. Tillställningen hålls vid Vasa universitet tisdag 2.11.2010 kl. 11.00 - 15.45. Företag visar upp sig på mässområdet i Tritonia och i Mathildas aula och i Tritonias auditorium Nissi hålls korta företagspresentationer. 

Syftet med energidagen

Energibranschen är ett mångsidigt område som snabbt har utvecklas och som behöver allt fler kunniga arbetstagare. Branschen erbjuder många olika möjligheter för alla studieinriktningar - inte enbart för tekniskt kunniga. Vid tillställningen ges möjlighet för företag och studerande att lära känna varandra och höra vad de olika intressegrupperna har att erbjuda varandra.

Följande företag deltar i tillställningen

ABB, Citec, CLS-Engineering, Fortum, Lappo stad, Merinova, Mervento, Nordautomation, Sirico Electronics, Stormossen, The Switch, Thermopolis, Vasa elektriska, Vacon, VAMP, Vasek, VEI, VEO, VNT Management, Westenergy och Wärtsilä.

Programtidtabell

11:00 - 15:45 Mässavdelningen öppen i Mathildas och Tritonias aula, företagen finns med här

11:30 - 13:10 Företagspresentationer i Tritonias auditorium Nissi, del 1

13:30 - 15:10 Företagspresentationer i Tritonias auditorium Nissi, del 2

Tilläggsinformation fås av

Kristian Blomqvist, Forskningsledare, Yrkeshögskolan Novia ochVasa Energiinstitut
PB 700, 65101 Vasa, mobil 044 780 5731,  kristian.blomqvist@novia.fi Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Teemu Närvä, informationschef, Vasa Energiinstitut och VaasaEMG
PB 700, 65101 Vasa, mobil 0400 817 006,  teemu.narva@vei.fi Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Vaasan energiinstitut (VEI)

VEI grundades 2006. Dess uppgift är att erbjuda forsknings-, konsulterings- och fortbildningstjänster till regionala, nationella och internationella aktörer inom energibranschen. Energiinstitutet sammanlänkar på ett unikt sätt finansiellt och tekniskt kunnande. VEI samlar experter inom energibranschen från Vasa universitet (Levón - institutet, Tekniska fakulteten och VaasaEMG) samt Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. VEI:s tyngdpunktsområden är distribuerad energiproduktion, elenergisystem, energimarknader samt energiproduktionens, distributionens och användningens påverkan av det omgivande samhället. Tilläggsinformation om VEI finns på www.vei.fi.

 

Gå till "Evenemang (arkiv)"