21.9.2011

Delaktighetens kraft! Synvinklar på hållbar utveckling. Högskolesamarbete kring Studia Generalia-ser

Vad betyder hållbar utveckling för mig när jag reser, när jag äter, när jag deltar i kulturevenemang?
Hur kan jag delta i arbetet på att främja hållbar utveckling?

De här och många andra frågor söker vi synvinklar på i höstens Studia Generalia-serie under rubriken
Delaktighetens kraft ! Synvinklar på hållbar utveckling. Serien arrangeras som ett samarbete mellan högskolorna.

Som föreläsare från Yrkeshögskolan Novia deltar Maria Engberg 21.9, Romi Rancken 19.10 och Tuula Bergqvist med Maria Söderström 16.11.

Läs mera på webbsidan för Studia Generalia i Åbo >>

 

Gå till "Evenemang (arkiv)"