2.11.2011

Arbetslivsdag i Åbo med temat Barns och familjers välfärd - resursförstärkande arbete bland barn och

Avdelningen för vård och det sociala området vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo, ordnar en arbetslivsdag med temat Barns och familjers välfärd - resursförstärkande arbete bland barn och familj.

Under dagen ordnas en paneldiskussion och det finns möjlighet att bekanta sig med material utarbetat inom projekten Det resilienta barnet och Familjehuset. Materialen presenteras av sista årets socionom- och sjukskötarstuderande.

Ladda ner program >

Tid: 2.11.2011, kl. 9-13
Plats: Nunnegatan 4, våning 5

Om svar anhålles senast 28.10.2011 till projektansvariga susanne.davidsson@novia.fi eller pia.liljeroth@novia.fi.

VARMT VÄLKOMMEN!

Gå till "Evenemang (arkiv)"