Vetenskapskarnevalen i Vasa - Vaasan tiedekarnevaalit

19
20
fredag, 19 november 2021

Ett populärvetenskapligt, tvåspråkigt evenemang kallat Vetenskapskarnevalen i Vasa – Vaasan tiedekarnevaalit ordnas 19–20 november 2021. Karnevalen ordnas som namnet säger i Vasa och erbjuder populärvetenskapligt program för allmänheten under sammanlagt 45 timmar. Huvudarrangör för evenemanget är Svenska litteratursällskapet i Finland och medarrangörer alla universitet och yrkeshögskolor som har verksamhet i Vasa: Åbo Akademi, Vasa universitet, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet/juridiska fakulteten, Vaasan ammattikorkeakoulu Vamk och Yrkeshögskolan Novia.

Vetenskapskarnevalen i Vasa ingår i programmet för Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021.

Novia deltar tillsammans med samtliga högskolor i Vasa i den tvåspråkiga vetenskapskarnevalen som ordnas 19-20.11.2021.

Syftet med karnevalen är att sprida kunskap om forskning som bedrivs vid universiteten och yrkeshögskolorna. Evenemanget kommer att bestå av populärvetenskapliga föredrag, paneldiskussioner, intervjuer och andra typer av presentationer kring olika teman så som teknologi, natur och hav, hälsa och välmående, skola, demokrati och samhälle, entreprenörskap och ledarskap samt kultur och kulturarv.

Programmet kommer att pågå parallellt i fyra olika lokaler i Vasa och evenemanget är öppet och gratis för allmänheten.