UniYH-dag i Åbo 8.3

8
fredag, 08 mars 2019
10:00 — 14:00
Åbo

UniYH-dagarna arrangeras i samarbete med Åbo Akademi och år 2019 ordnas UniYH-dagarna följande datum:

Observera att det är bra att gå in på denna sida i januari respektive mars och kontrollera eventuella uppdateringar i programmen.

Januaridagarna riktar sig i första hand till studerande som våren 2019 avslutar sina studier på andra stadiet. Marsdagen är i sin tur riktad till studerande som ännu har ett till två år kvar till examen. Vi vill ha era bindande anmälningar till UniYH-dagarna i januari senast onsdagen den 12.12.2018. Ifall ni önskar anmäla er till 8.3.2019 (marsdagen) är sista anmälningsdag 12.2.2019.

Anmälningsformulär

Bussar till UniYH-dagar

ÅA och Novia ersätter busskostnaderna till och från UniYH-dagarna. Kostnaderna faktureras till ÅA (50 %) och Novia (50 %) enligt faktureringsuppgifterna nedan. Vi hoppas att skolorna samarbetar sinsemellan så att inga halvfulla bussar kör till UniYH-dagarna.

Fakturor till ÅA skickas till följande adress:

E-fakturor
EDI-adress: 0037024631211
Operatör: OpusCapita Solutions Oy
Operatörens förmedlarkod: E204503

Om ni inte har möjlighet att skicka en nätfaktura ber vi er skicka en pappersfaktura på följande adress:

Pappersfaktura
Åbo Akademi
PB 90522
01051 FAKTURA

Vänligen uppge projektkoden 28500160K2 UniYH/ Gurli-Maria Gardberg som referens

***

Fakturor till Novia skickas till följande adress:

E-fakturor
EDI-adress: 003720599102
Operatör: Basware Oyj
Operatörens förmedlarkod: BAWCFI 22

Om ni inte har möjlighet att skicka en nätfaktura ber vi er skicka en pappersfaktura på följande adress:

Pappersfaktura
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi eller Yrkeshögskolan Novia
PB 853
00026 BASWARE

Vänligen uppge UniYH/ Jannika Bertlin-Sjöblom som referens.